MAA- JA POHJARAKENTAJA VAATIVIIN URAKOIHIN SEKÄ PIENKOHTEISIIN     

 
Luotettava Kumppani –yritys


 
Vaativaa ja iskukykyistä pohjarakennusurakointia

RAKENNUSTOIMISTO LEHTORANTA OY on perustettu 1993, maa- ja pohjarakentamisen vaativaan urakointiin.
Laskutuksemme 2008 tilikaudella yli 7 milj. euroa.

bullet Maanrakennustyöt
bullet Louhinnat, kallion lujitukset ja tiivistykset >> EXCA DRILL poralaite
bullet Tukiseinät ja ankkuroinnit
bullet Pohjaveden alennukset
bullet Perustukset
bullet Kunnallistekniikka
bullet Viherrakentaminen
bullet Maa-aineskuljetukset
bullet Mullan jalostus ja myynti
bullet OK-talojen pohjat

Perusajatuksena on olla iskukykyinen, vastuullinen ja luotettava yhteistyökumppani, jonka osaamisesta myös TILAAJA hyötyy

YRITYKSEN TOIMINNAN PERUSTAVOITTEET

bullet Yhteistyökyky ja luotettavuus sopimuskumppanina
bullet Tekninen osaaminen ja laaturakentaminen
bullet Yrityksen oma laadunvalvonta
bullet Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
bullet Vaihtoehtoinen innovointi kustannuksien säästämiseksi
bullet Riskien hallinta ja työturvallisuus

 

Urakat toteutamme pääosin omin resurssein. Aliurakoitsijoina käytämme pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat hoitaneet yhteiskunnalliset velvoitteensa.

 
Web-Design © TMR-Data